Дан Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију

05. 07. 2019

Дан Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију УОТ СМР МО свечано је обележен у присуству представника организационих целина Министарства одбране и Војске Србије, представника предузећа Одбрамбене индустрије, као и представника Института за стандардизацију Србије и Дирекције за мере и драгоцене метале Србије.

 

Одлуком Председника Републике, 5. јул се обележава као Дан Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију. На тај дан је 1863. године Артиљеријска управа Министарства војног Кнежевине Србије донело прву уредбу која се односи на уређење области стандардизације, односно на уређење каталога стандарда – „Администрација свију техничких заведенија која сачињавају технички органи“. Овај акт је донесен на основу Закона кнеза Милоша Обреновића из 1859. године. Тако су стандардизација, метрологија и систем означавања средстава која се користе у систему одбране у непосредној и чврстој вези са почецима индустријализације Србије, и посебно развоја у сектору одбрамбене индустрије, као кључни и неодвојиви саставни део развоја.

 

Дирекција за стандардизацију, кодификацију и метрологију УОТ СМР МО је највиши стручни орган у области материјалне стандардизације, обавља послове Националног кодификационог бироа Републике Србије, и централни је и највиши стручни орган за послове метролошке делатности у области одбране. Дирекција је јединствени орган у систему одбране и по томе што је функционална надлежност прожима на међународном, националном нивоу и у систему одбране РС.

У протеклом периоду, од оснивања, у потпуности су нормативно заокружене функционалне надлежности Дирекције кроз низ закона, правилникa и упутстава, међународних споразума, као и споразума са Институтом за стандардизацију Србије и Дирекцијом за мере и драгоцене метале Србије.

 

У предходном периоду остварен је континуитет раста у постигнутим резултатима видљив у квантитативним и квалитативним показатељима. У наредном периоду, тежиште рада је на даљем ангажовању на унапређењу нормативног уређења, унапређењу информатичке подршке, организационим променама, као и побољшањем других услова, како би се обезбедио повољан амбијент за нови циклус развоjа функција материјалне стандардизације, кодификације и номенклатуре и метролошке делатности у области одбране, кроз испуњење захтева корисника у систему одбране РС, на националном плану унапређењем сарадње са националним институцијама ИСС и ДМДМ и на међународном нивоу узимањем активног учешћа у НАТО кодификационом систему, у раду међународних тела материјалне стандардизације у оквиру EDA и MSHT и еталонирањем примарних еталона у иностранству

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Архива вести

Л и н к о в и

Важнији линкови